Tải Full bộ English Collocations In Use Intermediate – Advanced (PDF)

GIỚI THIỆU SÁCH

 • Tên sách: English collocation in use
 • Tác giả: Felicity O’Dell Michael McCarthy
 • Nhà xuất bản: NXB Đại học Cambridge
 • Band điểm: 5.0+
 • Gồm: Collocation in use Intermediate

Collocation in use Advanced

NỘI DUNG SÁCH

 • Tổng quan

Phù hợp với các bạn ở mức IELTS 5.5+, kiến thức cơ bản tương đối vững để bắt đầu học cách sử dụng collocations để nâng cao các kỹ năng của mình. Sách cung cấp và so sánh compounds (từ ghép) idioms (thành ngữ) với collocations (các cụm từ) để bạn nắm rõ và hiểu rõ các cụm tự được dùng phổ biến ở IELTS.

 • Chi tiết

 ENGLISH COLLOCATION IN USE INTERMEDIATE:

 • Learning about collocation

Giới thiệu về định nghĩa, phân loại, cách tra cứu hoặc cách ghi nhớ nhanh các collocations. 

 • Grammatical aspects of collocation

Cấu trúc và các nguyên tắc về ngữ pháp liên quan tới collocations.

 • Special aspects of collocation: 

Những lưu ý bạn cần ghi nhớ khi sử dụng collocations.

Các chủ đề:

 • Travel and the Environment
 • People, and Relationships
 • Leisure and Lifestyles
 • Work and Study
 • Society and Institutions
 • Các quan niệm cơ bản
 • Functions

 ENGLISH COLLOCATION IN USE ADVANCED

Các chủ đề:

 • Work and Study
 • Leisure and LifeStyle
 • The modern world
 • People
 • Các quan niệm cơ bản
 • Functions

GỢI Ý CÁC HỌC

Vì sách cung ứng lượng từ vựng nhiều với hệ thống bài học nên bạn hãy bắt đầu với các bài học đầu tiên. Dành thời gian mỗi ngày để ôn tập và học những cụm từ mới. 

Ngoài ra, bạn có thể sự dụng sổ note để ghi lại family words và áp dụng vào bài thi của mình. Từ đó, bạn có thể mở rộng bằng các phrasal verbs, idioms,… đi kèm với các từ đang học. 

Kiên nhẫn để không bị “ngộp” với lượng kiến thức mới và hãy quyết tâm

Luôn để sẵn từ điển kế bên mỗi khi học để hiểu rõ, hiểu đúng và nắm vững nghĩa của từ. 

ebook ielts6

Leave a Reply

Your email address will not be published.