sách Starter Toeic – Tài liệu cho người mới bắt đầu Full

Cuốn sách này dành cho ai?

Starter TOEIC chính là cuốn sách chẳng thể thiếu đối với một số bạn có trình độ tiếng Anh tại mức độ sơ cấp hoặc chỉ mới bắt đầu chinh phục TOEIC.

Cuốn sách sẽ hỗ trợ bạn thông qua một số bài tập thực hành nhấn vào trọng tâm; cùng lúc phân phối một số kiến thức nền móng và cả một số mẹo giúp bạn học tốt, xây dựng được một số kỹ càng năng thiết yếu, quan trọng là giúp bạn làm quen dần với phương thức thi TOEIC.

Nội dung cuốn sách Starter Toeic

  • Gồm: 12 bài học chính, một bài thi loại và một số phần hỗ trợ khác (lời đọc và đáp án cho một số bài tập).
  • Mỗi phần bài tập dưới sách gồm một phần từ vựng, một phần hướng dẫn ngữ pháp, một số bài tập ngữ pháp, và một bài rà soát trình độ nhỏ.
  • Phần sau cùng của cuốn sách là đáp án để một số bạn có thể rà soát kết quả và tiến độ học tập của mình.

Trước hết, bạn sẽ được củng cố lại kiến tất cả ngữ pháp và một số cấu trúc quan trọng thường gặp, tiếp đó là rèn luyện từng kỹ càng năng riêng biệt (Reading và Listening). Sau khi nắm chắc kỹ càng năng làm bài, một số bạn sẽ bắt tay vào làm bài tập để ứng dụng một số kiến thức đã học trước đó.

Tùy mức độ chăm chỉ học tập, bạn có thể đạt khoảng 300-500 điểm TOEIC sau khi học cuốn sách này.

stater toiec

Leave a Reply

Your email address will not be published.