KHOÁ HỌC

Home » KHOÁ HỌC

Các khóa học tại SEE LANGUAGE

(còn cập nhật thêm…)

Giá học phí dưới đây chỉ áp dụng khi đăng kí học với giáo viên Philippines.

         Hiện nay, tại SEE LANGUAGE đang giảm giá từ 5% – 35% học phí các khóa học.

1-1 ESL CHUYÊN SÂU

24 tuần           5.040.000 VNĐ

LỚP CHUYÊN NGÀNH

24 tuần          5.040.000 VNĐ

LỚP LUYỆN VIẾT

24 tuần         5.040.000 VNĐ

LUYỆN THI TOIEC

24 tuần          5.040.000 VNĐ

LUYỆN THI IELTS

24 tuần         5.040.000 VNĐ

LUYỆN THI PET, KET

24 tuần          5.040.000 VNĐ

1-1 TIẾNG ANH DOANH NHÂN

24 tuần          5.040.000 VNĐ

STARTERS, MOVERS, FLYERS

24 tuần         5.040.000 VNĐ