Ebook Banking And Finance

Cuốn sách về tiếng Anh thương mại nghiêng về chuyên ngành tài chính ngân hàng. Với hệ thống bài tập phong phú và đa dạng, cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn cách dùng tiếng Anh, các phòng ban tài chính trong công ty cũng như các tình huống liên quan tới giao dịch tài chính.

Với các các bạn ở trình độ trung cấp thì cuốn này rất hay phù sẽ phù hợp. Điểm nhấn của cuốn sách là nhấn mạnh vào các chủ đề liên quan đến ngân hàng, tài chính và các vấn đề về dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published.