Ebook English For Accounting

Tài liệu giúp sinh viên các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán có thể nghiên cứu và mở rộng kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh. 

Cuốn English for accounting bao gồm 6 chương bao gồm các bài đọc hiểu về chuyên ngành kế toán và các bài thực hành thực tế. Những kiến thức trong cuốn sách đều bám sát hiện thực ngành kế toán, do đó, người học có thể củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành cũng như vốn từ vựng tiếng Anh kế toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published.