Ebook English For Presentations

“English for Presentations” sẽ là cuốn sách bỏ túi hữu hiệu cho các Marketer, đặc biệt là những người làm việc trong vị trí Marketing Planner thường xuyên cần trình bày ý tưởng cới cấp trên và khách hàng. Cuốn sách cung cấp đầy đủ các lời khuyên về kỹ năng thuyết trình thuyết phục. Cấu trúc cuốn sách gồm 6 phần chính:

Phần 1: Giới thiệu bản thân và chủ đề trong buổi thuyết trình, cùng các cách để đối mặt với nỗi sợ hãi khi nói trước đám đông

Phần 2: Cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể để có bài thuyết trình hấp dẫn

Phần 3: Cách thiết kế bài thuyết trình và quy tắc khi trình bày bằng powerpoint

Phần 4: Hình ảnh hóa các thông tin muốn truyền tải

Phần 5: Tổng kết bài thuyết trình và phương pháp đưa ra một kết luận hay

Phần 6: Cách xử lý khi khán giả đưa ra câu hỏi về nội dung thuyết trình

Leave a Reply

Your email address will not be published.