Ebook Essential Grammar In Use

Essential Business Grammar Builder giúp các bạn cải thiện ngữ pháp tiếng Anh cả vốn từ vựng tiếng anh thương mại. Cuốn sách này được thiết kế cho bậc trung cấp hay trên trung cấp và có thể được sử dụng như là tài liệu giáo dục trong lớp học hoặc tự học.

Bộ sách bao gồm 60 bài học ngữ pháp tiếng Anh thương mại, trong đó mỗi mục được giải thích một cách rõ ràng, các bài đọc và đoạn trích đều được lấy từ các ấn phẩm kinh tế hàng đầu. Ngoài ra, bộ sách còn có các bài kiểm tra đầu vào để tiện cho các dễ dàng biết được trình độ của mình đang đến đâu.

Bên cạnh đó, các bài học ngữ pháp, cấu trúc tiếng Anh đã trình bày rất rõ ràng và dễ hiểu. Đặc biệt, tất cả các ví dụ và các bài tập sử dụng môi trường kinh doanh theo ngữ cảnh điển hình. Do đó, các bạn không chỉ củng cố được phần ngữ pháp tiếng Anh, mà còn học cách sử dụng tiếng Anh trong công việc từng tình huống cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published.